این سرزمین متعلق به شماست اگر به دنبال خلاقیت هستید

تفاوت بازی مستقل و بازی غیر مستقل(Indie Game)
در این قسمت ویرا لاگ می خواهیم تفاوت بین بازیهای...
game world

تفاوت بازی مستقل و بازی غیر مستقل(Indie Game)

در این قسمت ویرا لاگ می خواهیم تفاوت بین بازیهای مستقل و غیرمستقل رو بررسی کنیم.